Karin Weisenborn (advocaat, mijnbouwkundig ingenieur)
  • contracten
  • mijnbouwwetgeving, wabo, algemene wet bestuursrecht
  • pragmatisch
  • analytisch
Professionele ervaring
  • upstream
  • belangenvereniging producenten aardwarmte (DAGO) en olie en gas (NOGEPA)
  • midden en kleinbedrijf (retail)
  • ministerie van Economische Zaken

Mr ir Karin Weisenborn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebied de Algemene praktijk geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten op dit rechtsgebied te behalen.

mr. ir. C.M.M. (Karin) Weisenborn