Ambtenarenrecht

Onder ambtenarenrecht valt bijvoorbeeld:

 • Ontslag/schorsing en andere disciplinaire maatregelen
 • Rechtpositie
 • Herplaatsing
 • Reorganisatie
 • Aanstelling en arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte/reïntegratie
 • Uitkeringen (WW/bovenwettelijke/na wettelijke)
 • Beoordeling
 • Pensioen
 • Ontslagregeling
 • Bezwaar en beroep