Arbeidsrecht

Onder arbeidsrecht valt bijvoorbeeld:

 • Einde arbeidsovereenkomst/ontbinding/ontslag (op staande voet)
 • Reorganisatie/Sociaal Plan/CAO
 • Ziekte/arbeidsongeschiktheid/reïntegratie
 • Pensioen
 • Concurrentie-/relatie-/geheimhoudingsbeding
 • Studiebeding
 • Beëindigingsvergoeding
 • Schorsing/non-actiefstelling
 • Functiewijziging/detachering/overgang van onderneming
 • Arbeidsconflict
 • Onderwijs- en uitzendpersoneel
 • Arbeidsvoorwaarden/gelijke beloning
 • Loonvordering
 • Sociale Verzekeringen (WW, bijstand, WIA, WAO, WGA en IVA)
 • Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen/letselschade
 • Positie statutair bestuurder
 • Medezeggenschapsrecht (OR)