Bestuursrecht

Onder bestuursrecht valt bijvoorbeeld:

  • Bestemmingsplannen
  • Omgevings-/horecavergunningen/andere vergunningen
  • Onteigening/nadeelcompensatie/planschade
  • Milieurecht
  • Subsidies