faillissements- & insolventierecht

Onder faillissements-/insolventierecht valt bij voorbeeld:

  • Faillissement
  • Surseance van betaling
  • Schuldsanering
  • Herfinanciering
  • Afbetalingsregeling
  • Doorstart