Huurrecht

Onder huurrecht valt bijvoorbeeld:

  • Huurprijsgeschillen en huurprijsaanpassing
  • Huurkwesties woon- en bedrijfsruimte
  • Ontruiming
  • Beëindiging huur
  • Achterstallig onderhoud