Intellectueel eigendomsrecht

Onder intellectueel eigendomsrecht valt bijvoorbeeld:

  • Auteursrecht
  • Merkenrecht
  • Handelsnamenrecht