Ondernemingsrecht

Onder ondernemingsrecht valt bijvoorbeeld:

  • Mededingingskwesties
  • Agentuur-/distributie-/franchiseovereenkomsten
  • Economisch strafrecht
  • Vennootschapsrecht
  • Fusies en overnames