Ondernemingsrecht

wij staan regelmatig MKB ondernemingen bij op diverse gebieden in de ondernemingsrechtelijke of vennootschapsrechtelijke sfeer. Dat kan in een adviserende rol zijn, maar zo nodig ook bij geschillen, bijvoorbeeld tussen vennoten.

Onder ondernemingsrecht valt bijvoorbeeld:

  • Mededingingskwesties
  • Agentuur-/distributie-/franchiseovereenkomsten
  • Economisch strafrecht
  • Vennootschapsrecht
  • Fusies en overnames