Sociaal zekerheidsrecht

Onder sociaal zekerheidsrecht valt bijvoorbeeld:

  • Uitkeringen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid/werkloosheid
  • Bijstand
  • Premiegeschillen