Strafrecht

Onder strafrecht valt bijvoorbeeld:

 • Dagvaardingen/zittingen Politierechter en Meervoudige Kamer
 • Voorlopige hechtenis
 • Aanhouding en inverzekeringstelling
 • Transacties/boetes/taakstraffen
 • Ontneming
 • Gedetineerdenrecht
 • Kinder- en Jeugdstrafrecht
 • Slachtoffer/benadeelde partij, schadevergoeding
 • Invordering rijbewijs/inbeslagname
 • Economisch strafrecht
 • Milieustrafrecht