Vastgoedrecht

Onder vastgoedrecht valt bijvoorbeeld:

  • Huurrecht
  • Erfpacht
  • Erfdienstbaarheden
  • Koop/verkoop/financieringsvoorbehoud
  • Verborgen gebreken/klachtplicht
  • Burenrecht
  • Bouwrecht
  • Appartementsrecht (VvE-geschillen)